Reklama w portalu

Firmy zainteresowane reklamą w naszym portalu zapraszamy do kontaktu pod adresem: marketing@twitturly.com.pl. Warunki reklamy ustalamy indywidualnie z Klietnami.

Udostępniamy Państwu kilka możliwości promocji w ramach naszego serwisu. W tym:

Artykuł sponsorowany – w ramach tej usługi opublikujemy na naszym portalu artykuł poświęcony Państwa firmie, działaniom marketingowym lub produktom. Artykuł będzie zawierał nazwę firmy, ale tematycznie musi być dostosowany do działalności portalu.

Banner – prezentacja firmy w dolnej, górnej lub bocznej części portalu. Może być to prezentacja graficzna, Flash lub video. W zależności od indywidualnych ustaleń rozliczamy się z Klientami w systemie CPC lub CPV.

Reklama podczas organizowanych i współorganizowanych przez nas szkoleń – mogą Państwo wykupić u nas również formę promocji podczas eventów, które organizujemy. Proponujemy dodawanie Państwa ulotek czy też gadżetów reklamowych, do materiałów po konferencyjnych.