Prawne aspekty marketingu na Facebooku, czyli co wolno, a czego nie

Prowadzenie profilu firmowego na Facebooku łączy się nierozerwalnie z koniecznością odnajdywania się w gąszczu przepisów prawnych, tymczasem jak się okazuje wielu marketerów wykazuje się brakiem podstawowej wiedzy w tym zakresie.

  1. Urządzanie konkursów – urządzając konkurs na Facebooku, przede wszystkim każdy organizator powinien pamiętać, że ciąży na nim tzw. przyrzeczenie publiczne, w związku z tym organizator musi dotrzymać wszystkich obietnic jakie złożył publicznie – nie może się np. wycofać z nagród w konkursie, czy zmieniać jego zasad w trakcie.
  2. Nie wolno organizować na Fawcebooku konkursów opartych o zachowania natywne użytkowników, innymi słowy nie można podczas organizowania konkursu wymagać, aby uczestnicy „lubili”, „udostępniali” lub „komentowali” udostępniane wpisy.