Nawiązanie współpracy między Science PR i Black Pearls VC

Black Pearls VC jest to fundusz kapitałowy wspierający rozwój polskich innowacji. Ważny jest fakt, że kluczowy zespół funduszu stanowią polscy, jak również i zagraniczni eksperci z dużymi kompetencjami.

PR korporacyjny

Black Pearls VC znalazł agencję, która zajmuje się szeroko pojętym PR korporacyjnym dlatego w ostatnim czasie doszło do nawiązania współpracy między firmą, a Science PR. Umowę zawarto na rok. Warto nadmienić, że Agencja Science PR współpracowała już wcześniej firmą Black Pearls VC podczas programu stypendialnego.