Metody nanoszenia nadruków na opakowania reklamowe

Wymienić można kilka sposobów nanoszenia nadruków na opakowania. Część z nich dostępna jest pod adresem: multipak.info. Jakie jeszcze można wyróżnić i które z nich stosowane są najczęściej?

Najchętniej wykorzystywanymi metodami są: flekso- i wklęsłodruk. Poza nimi, dostępny jest również: offset (wykorzystywany przy: etykietach, pudełkach i blachach), typooffset (wykorzystywany przy: pojemnikach na artykuły spożywcze, kubkach, tubach), sitodruk (wykorzystywany przy: szkle, blachach, skrzynkach i etykietach), tampondruk (wykorzystywany przy niewielkich elementach płaskich, kulistych, cylindrycznych i innych).